Inici

Aquesta web està dissenyada per a explicar, de manera entenedora per a tothom, els resultats més importants de les investigacions científiques que es duen a terme a l’Estany de Montcortès (Pallars Sobirà). Aquest és un estany molt particular per diverses raons, com s’explica a les seccions anomenades “l’estany” i “els sediments“, que el fan especialment adequat per a dur a terme estudis paleoecològics, és a dir, estudis orientats a esbrinar la història ecològica del llac i la seva conca durant els darrers mil·lennis. Aquest tipus d’estudis són importants, no només des del punt de vista estrictament acadèmic, sinó també social i cultural, en general, ja que ens permeten conèixer com s’han format i evolucionat el paisatge, els ecosistemes i la biodiversitat actuals, i també quins han estat els factors naturals (sobretot el clima) i antròpics (les activitats humanes) que més han influït en aquest desenvolupament. Aquests coneixements són necessaris per a poder planificar adequadament la gestió i conservació del patrimoni natural de Montcortès amb base científica. Les característiques especials de Montcortès i el seu estany ens donen aquesta possibilitat, que no és gens freqüent ni al nostre país ni a molts d’altres, i l’hem de saber aprofitar, en benefici de tothom.

AntonideSelluí01

Els estudis paleoecològics que actualment duem a terme a l’estany tenen diverses vessants. Aquí ens referirem al desenvolupament de la vegetació durant el darrer mil·lenni, que és quan s’han format el paisatge i les comunitats actuals, en relació amb els canvis climàtics que han ocorregut i la influència de diverses activitats humanes com ara el foc, l’agricultura o la ramaderia, sobre els ecosistemes. En el futur, esperem incorporar altres tipus d’informació, com per exemple l’evolució dels ecosistemes aquàtics interns del llac, que també són igualment importants tan des d’un punt de vista científic com socio-cultural. Premeu aquí per a veure un vídeo sobre això.

Tota la informació presentada es basa en els resultats publicats fins ara en revistes científiques especialitzades, però es presenta d’una manera apropiada perquè qualsevol persona interessada hi tingui accés. Anirem actualitzant la web a mesura que es vagin produint més resultats interessants. De moment, hi podeu trobar la informació organitzada en una sèrie d’apartats en forma de pestanyes, per tal d’ordenar-la i també per a fer el seu accés més fàcil, dinàmic i independent, de manera que aquells que ja estiguin assabentats d’una determinada matèria puguin anar directament a l’apartat que els interessa. Aquests apartats són els següents:

  • L’estany. Una introducció a l’Estany de Montcortès i els seus trets més diferencials, incloent l’ocupació humana històrica de la zona i la protecció del medi natural
  • Els sediments. Breu descripció dels sediments del fons del llac, amb èmfasi en les característiques que els fan tan especials
  • Metodologia. On s’explica breument quins mètodes de camp i de laboratori utilitzem en les nostres investigacions
  • Resultats. Canvis en la vegetació i el paisatge de Montcortès durant el darrer mil·lenni, paper dels canvis climàtics i de les activitats humanes
  • Aplicacions. Com podem aplicar els coneixements científics obtinguts a la gestió i conservació del patrimoni natural de Montcortès
  • Equip. Institucions i investigadors que intervenen o han intervingut en la recerca, d’una o altre manera
  • Bibliografia. Publicacions científiques sorgides dels nostres estudis a Montcortès

IMG_1531

Encara que ja s’esmenta a la secció corresponent, hem de fer una menció especial a les institucions locals que fan i han fet possible el desenvolupament de les nostres activitats. Amb elles estem en contacte permanent i la seva participació no es limita a autoritzar el nostre treball al seu territori, com passa sovint, sinó que estan totalment implicades i les considerem part de l’equip. Aquestes institucions són l’Ajuntament de Baix Pallars, el Consorci de Gerri de la Sal i l’Associació Cultural “Lo Vent de Port” (Peramea). També agraïm a The Busseing Pallars (Tremp) la seva col·laboració entusiasta i desinteressada.

Per acabar aquesta introducció, si algú necessita més informació, vol obtenir còpia de les nostres publicacions o vol posar-se en contacte amb nosaltres en relació amb el tema, pot utilitzar la pàgina de contacte. També cal remarcar que el text està escrit en segona persona del plural perquè el treball es duu a terme en equip, però tota la responsabilitat sobre el contingut d’aquesta web és de l’autor, que agraeix a Núria Cañellas i Elisabet Safont la revisió del text.